دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اقتصاد كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 انرژي در كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 برق در كشاورزي  4.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 پروژه  1.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 پمپها و ايستگاههاي پمپاژ  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 ترموديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 تكنولوژي موتور  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 ديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 رسم فني 1  2.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 رسم فني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 رياضيات 1  3.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 رياضيات 2  3.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 رياضيات3  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 سمينار  1.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 سيستمهاي هيدروليك ماشينهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 شناخت و كاربرد تراكتور  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 فيزيك الكتريسيته و مغناطيس  3.0 پایه  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 فيزيك مكانيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 كارآموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 كارگاه برق  1.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 كارگاه و تعميرگاههاي كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 ماشينها و تجهيزات ثابت زراعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 ماشينهاي برداشت  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 ماشينهاي خاك ورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 ماشينهاي كاشت و داشت  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 ماشينهاي تسطيح ارضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مقاومت مصالح 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مقاومت مصالح 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مكانيزاسيون كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مكانيك تراكتور و ماشينهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173