دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مكانيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مكانيك سيالات  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مواد ساختماني ادوات كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 موتورهاي احتراقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مكانيزاسيون كشاورزي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مكانيزاسيون كشاورزي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 تحليل و ارزيابي پروژه هاي مكانيزاسيون  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 انبارها و روشهاي نگهداري محصولات كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 ايمني در كشاورزي  1.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 سيستمهاي هيدروليك در ماشينهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 عمليات كارگاهي (1)  1.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 عمليات كارگاهي (2)  1.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مديريت كارگاهها و تعميرگاههاي كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 زبان انگليسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در مكانيزاسيون  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 تكنولوژي مبارزه با آفات  1.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 زراعت خصوصي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 تكنولوژي و كشاورزي پايدار  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 آفات و بيماريهاي محصولات كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مديريت كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 بازاريابي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 آشنايي با قوانين كشاورزي  1.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مديريت و حسابداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مديريت ضايعات كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 تكنولوژي حفاظت آب وخاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 اقتصاد مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 روش تحقيق  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 سيستمهاي خاك ورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 انرژي در كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 سيستمهاي برق تراكتورو موتورهاي كوچك  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173