دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ماشينهاي جنگل و مرتع  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 سرويس- نگهداري و تعمير ماشينهاي كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 ماشينهاي باغباني و فضاي سبز  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 كارگاه مكانيك احتراقي  1.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مكانيك تراكتور  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 كارگاه مكانيك تراكتور  1.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مباني خاك ورزي و كاشت  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 كارگاه خاك ورزي و كاشت  1.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 مباني داشت و برداشت  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 كارگاه داشت و برداشت  1.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 شناخت و طراحي سيستمهاي هيدروليك  3.0 تخصصی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 كارگاه جوشكاري و ورق كاري  1.0 عمومی  کارشناسی  ماشين آلات كشاورزي   
 اخلاق اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روشهاو فنون تدريس  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روانشناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روانشناسي تربيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روانشناسي رشد كودك 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روانشناسي رشد نوجواني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 جامعه شناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 جامعه شناسي آموزش وپرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 اقتصاد آموزش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مقدمات مديريت آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 آموزش وپرورش كودكان استثنائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مقدمات مشاوره وراهنمائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مقدمات تكنولوژي آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 آشنائي باكتابخانه واصول كتابداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روشهاي آماري درعلوم تربيتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 سنجش واندازه گيري درعلوم تربيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مقدمات روش تحقيق درعلوم تربيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173