دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 بهداشت عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 بهداشت مدارس  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 كليات فلسفه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 كليات اقتصاد  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 انسانشناسي دراسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روانشناسي شخصيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روانشناسي اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مسائل آموزش وپرورش ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 اقتصاد آموزش وپرورش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 اصول مديريت آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روانشناسي اجتماعي درتعليم وتربيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 سازمان وقوانين آموزش وپرورش ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 اصول برنامه ريزي آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مديريت اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مباني امور مالي وتنظيم بودجه درآموزش وپرورش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 آشنائي بامديريت نهادها وسازمانها  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 متون زبان خارجه درمديريت وبرنامه ريزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 اصول حسابداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روشهاي ارزشيابي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روابط انساني در سازمانهاآموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 نظارت وراهنمائي تعليماتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 راهنمائي شغلي وتحصيلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مسائل نوجوانان وجوانان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 آموزش بزرگسالان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 پروژه تحقيقاتي(سمينار)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 كارورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 كارورزي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 كاربرد مقدمات كامپيوتر درمديريت آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مديريت كارعملي درآموزشگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173