دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اصول طراحي پيامهاي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 اصول عكاسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 توليد برنامه هاي تلويزيوني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 انتخاب بهره برداري ارزيابي مواد  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 توليد مواد آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 آموزش باروش مبتني برسيستم ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 توليد فيلمهاي آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 ارزيابي نظامهاي كوچك آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 كارورزيها واجراي پروژه هاي فردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 جامعه شناسي ارتباطي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 اصول برنامه ريزي درسي وتحليل محتوا  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 برنامه ريزي درسي ابتدائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 سمينار در تكنولوژي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 برنامه ريزي درسي متوسط  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 راديو تلويزيون آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 تئوريهاوروشهاي كاربرددررسانه ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 آموزش برنامه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 اصول طراحي نظامهاي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 برنامه ريزي درسي آموزشي عالي وبزرگسالان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 آشنائي با مراكز مواد آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 كارورزيها و اجراي پروژه هاي گروهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روانشناسي يادگيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 رياضي 1  4.0 پایه  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 رياضي 2  4.0 پایه  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 معادلات ديفرانسيل  3.0 پایه  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 رياضي مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 محاسبات عددي  2.0 پایه  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 مباني وبرنامه سازي كامپيوتر  3.0 پایه  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 فيزيك 1  3.0 پایه  کارشناسی  سرامیک ملایر   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173