دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 الكترو سراميك ها 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 شيمي تجزيه دستگاهي و آزمايشگاه  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 فيزيك مدرن  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 سراميكهاي مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 كاربرد كامپيوتر ( در سراميك )  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 مواد پيشرفته  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 كاني شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 اصول رشد بلور  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 سراموگرافي و آزمايشگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 متالوژي پودر  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 اصول طراحي و كوره هاي صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 خوردگي و اكسيداسيون  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 اقتصاد و مديريت صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 شيمي كلوئيدي  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 علم و فرآوردي پليمرها  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 متالوژي سطح  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 فيزيك جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 تغليظ مواد معدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آز تغليظ مواد معدني  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آز الكترو سراميك ها  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 الكترو سراميكها 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 سوخت و انرژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 نقشه كشي صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 استاتيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 كريستالوگرافي و آزمايشگاه  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 كارگاه عمومي  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 مباني مهندسي برق  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آز مباني مهندسي برق  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173