دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 




فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

پاییز سال 1389
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
طراحي معماري (4)4.0محمد رضا عراقچيان‌
تنظيم شرايط محيطي 12.0محمد رضا عراقچيان‌
رفتار مکانيکي مواد3.0امیر حسین محمودی
مقاومت مصالح 13.0امیر حسین محمودی
مقاومت مصالح 21.0امیر حسین محمودی
زبان اوستايي2.0آرمان بختياري
اوستا 2 يشتها(1)2.0آرمان بختياري
فارسي ميانه ترفاني (2)2.0آرمان بختياري
فارسي ميانه كتيبه اي2.0آرمان بختياري
پردازش تكاملي3.0حسن‌ ختن‌ لو
طراحي اجزاء (2)3.0رضا اميري چايجان
ترموديناميك (1)3.0رضا اميري چايجان
آز - ريز پردازنده 11.0حاتم عبدلی
آز - مدارهاي منطقي1.0حاتم عبدلی
اصول ميكروكامپيوترها3.0حاتم عبدلی
اقتصاد سنجي4.0نادر مهرگان‌
آز شبكه هاي كامپيوتري1.0حاتم عبدلی
كارعملي مديريت در آموزشگاه2.0فخرالسادات نصیری
مباني ارتباط انساني2.0فخرالسادات نصیری
متون زبان خارجه در مديريت آموزشي2.0فخرالسادات نصیری
برنامه ريزي درسي ابتدائي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
اصول برنامه ريزي آموزشي3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
آموزش و پرورش تطبيقي3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
مسائل آموزش و پرورش ايران2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
آموزش بزرگسالان2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
آموزش بزرگسالان2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
ارزيابي نظامهاي كوچك آموزشي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
آمار و کاربرد آن در مديريت4.0روح الله سهرابي
مديريت توليد3.0روح الله سهرابي
درمانگاه دروني 13.0علي‌اصغر بهاري‌
بيماريهاي دروني دام2.0علي‌اصغر بهاري‌
متالوژي سطوح و پوششها3.0آرش فتاح الحسيني
آلياژهاي غير آهني2.0آرش فتاح الحسيني
اقتصاد بخش عمومي 23.0عزت‌اله‌ عباسيان‌
استاتيك3.0سعید گوهری
بيماريهاي درختان جنگلي وچوب3.0جلال سلطاني
آموزش با روش مبتني بر سيستم ها2.0فرهاد سراجی
مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي2.0فرهاد سراجی

بهار سال 1389
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مبانی کامپیوتر3.0مرتضی یوسف صنعتی
متره وبرآورد پروژه2.0جواد طاهري نژاد
آز - معماري كامپيوتر1.0حاتم عبدلی
ژنتيک23.0جلال سلطاني
زیست شناسی سلولی و مولکولی3.0جلال سلطاني
آزمایشگاه ریز پردازنده1.0حاتم عبدلی
مبانی کامپیوتر3.0حاتم عبدلی
جغرافياي تاريخي ايران2.0كاظم ملازاده
باستانشناسي ايران در هزاره اول ق.م 2.0كاظم ملازاده
باستانشناسي و هنر ماد و هخامنشي4.0كاظم ملازاده
هنر يونان و روم باستان2.0كاظم ملازاده
کاوشهاي باستانشناسي20.0كاظم ملازاده
داروشناسي- فارماكولوژي1.0مرتضی یاوری
مامائي دامپزشكي1.0مرتضی یاوری
عمليات كشتارگاهي 22.0مرتضی یاوری
فارسي12.0مهدي‌ شريفيان‌
مباني عرفان و تصوف2.0مهدي‌ شريفيان‌
متون نظم 4 قسمت 4 حديقه سنائي2.0مهدي‌ شريفيان‌
نظم فارسي 5 گلشن راز2.0مهدي‌ شريفيان‌
رساله پايان نامه تحصيلي4.0مهدي‌ شريفيان‌
ادامه پايان نامه 4 واحدي0.0مهدي‌ شريفيان‌
زمين شناسي مهندسي پيشرفته 12.0سيد داود محمدي
زمين شناسي مهندسي كاربردي2.0سيد داود محمدي
مباني محيط زيست2.0بهروز عشقي‌ ملايري‌
پايان نامه2.0سيد داود محمدي
زمين شناسي مهندسي3.0سيد داود محمدي
زمين شناسي صحرائي4.0سيد داود محمدي
تحليل تجربي تنش 13.0امیر حسین محمودی
كارآموزي كاوش باستانشناسي دوره پيش از اسلام5.0عباس‌ مترجم‌
آشنائي با حفاظت و مرمت آثار و روشهاي آن2.0عباس‌ مترجم‌
ايران در آغاز شهرنشيني2.0عباس‌ مترجم‌
حفظ آثار باستاني (1)2.0عباس‌ مترجم‌
باستانشناسي پيش از تاريخ ايران 2.0عباس‌ مترجم‌
باستانشناسي پيش ار تاريخ بين النهرين2.0عباس‌ مترجم‌
پايان نامه4.0عباس‌ مترجم‌
حفظ آثار باستاني (1)2.0عباس‌ مترجم‌
کاوشهاي باستانشناسي20.0عباس‌ مترجم‌
آئين دادرسي كيفري 12.0فريدون جعفري
جرم شناسي2.0فريدون جعفري
حقوق جزاي اختصاصي 22.0فريدون جعفري
بزهكاري اطفال 11.0فريدون جعفري
كارتحقيقي 21.0فريدون جعفري
عناصر و جزئيات ساختماني 12.0محمد رضا عراقچيان‌
مباني امور مالي و تنظيم بودجه درآموزش و پرورش2.0فخرالسادات نصیری
پژوهش عملياتي (1)3.0روح الله سهرابي
مباحث ويژه در مهندسي قدرت 13.0سید محمد رضا طوسی
طراحي نهايي (پروژه)6.0محمد رضا عراقچيان‌
اقتصاد شهري2.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
ايستايي 12.0جواد طاهري نژاد
اقتصادبخش عمومي 13.0عزت‌اله‌ عباسيان‌
روشهاي غيرميكروسكپي2.0مهرداد براتي‌
نقشه برداري3.0مهرداد براتي‌
زمين شناسي زيرزميني2.0مهرداد براتي‌
زمين شناسي مواد انرژي زا2.0مهرداد براتي‌
مينرالوگرافي2.0مهرداد براتي‌
پايان نامه6.0مهرداد براتي‌
اقتصاد شهري3.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
كليات زبانشناسي2.0محمدجعفر بني‌اردلان‌
سميناردربرنامه ريزي درسي و آموزشي2.0فرهاد سراجی
اصول طراحي پيامهاي آموزشي2.0فرهاد سراجی
ارزيابي نظامهاي كوچك آموزشي2.0فرهاد سراجی

پاییز سال 1388
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
آزمایشگاه سیستم عامل1.0مرتضی یوسف صنعتی
نوشته هاي فارسي باستان2.0آرمان بختياري
فارسي ميانه ترفاني (1)2.0آرمان بختياري
پهلوي اشكاني ترفاني2.0آرمان بختياري
زبان سغدي2.0آرمان بختياري
بررسي متون سغدي2.0آرمان بختياري
دستور تاريخي زبان فارسي2.0آرمان بختياري
مقدمات زبانشناسي2.0آرمان بختياري
اسطوره شناسي2.0آرمان بختياري
فرهنگ ايران باستان2.0آرمان بختياري
پايان نامه 4 واحدي4.0آرمان بختياري
پهلوي اشكاني كتيبه اي2.0آرمان بختياري
زبان فارسي باستان2.0آرمان بختياري
ساختمان داده ها3.0حسن‌ ختن‌ لو
شبکه های کامپیوتری3.0محمد نصيري
آز - ريز پردازنده 11.0حاتم عبدلی
مبانی کامپیوتر3.0حاتم عبدلی
شيمي خاك3.0قاسم‌ رحيمي‌
مدار منطقی3.0حسن‌ ختن‌ لو
كاربردكامپيوتردرعلوم زيستي شناسي2.0بهروز عشقي‌ ملايري‌
اکولوژي3.0بهروز عشقي‌ ملايري‌
مبانی کامپیوتر3.0مرتضی یوسف صنعتی
اقتصادكلان 24.0ابوالفضل شاه آبادي
اقتصاد ايران3.0ابوالفضل شاه آبادي
زيست شناسي سلولي ومولكولي1.0عبدالكريم‌ چهرگاني‌ راد
مدارهاي الكتريكي 23.0سید محمد رضا طوسی
مباني مهندسي برق3.0سید محمد رضا طوسی
مبانی کامپیوتر3.0فرهاد سراجی
روشها و فنون تدريس - كليات3.0فرهاد سراجی



1   2   3   4   5   6   7  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18