دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

پاییز سال 1388
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
آزمایشگاه سیستم عامل1.0مرتضی یوسف صنعتی
نوشته هاي فارسي باستان2.0آرمان بختياري
فارسي ميانه ترفاني (1)2.0آرمان بختياري
پهلوي اشكاني ترفاني2.0آرمان بختياري
زبان سغدي2.0آرمان بختياري
بررسي متون سغدي2.0آرمان بختياري
دستور تاريخي زبان فارسي2.0آرمان بختياري
مقدمات زبانشناسي2.0آرمان بختياري
اسطوره شناسي2.0آرمان بختياري
فرهنگ ايران باستان2.0آرمان بختياري
پايان نامه 4 واحدي4.0آرمان بختياري
پهلوي اشكاني كتيبه اي2.0آرمان بختياري
زبان فارسي باستان2.0آرمان بختياري
ساختمان داده ها3.0حسن‌ ختن‌ لو
شبکه های کامپیوتری3.0محمد نصيري
آز - ريز پردازنده 11.0حاتم عبدلی
مبانی کامپیوتر3.0حاتم عبدلی
شيمي خاك3.0قاسم‌ رحيمي‌
مدار منطقی3.0حسن‌ ختن‌ لو
كاربردكامپيوتردرعلوم زيستي شناسي2.0بهروز عشقي‌ ملايري‌
اکولوژي3.0بهروز عشقي‌ ملايري‌
مبانی کامپیوتر3.0مرتضی یوسف صنعتی
اقتصادكلان 24.0ابوالفضل شاه آبادي
اقتصاد ايران3.0ابوالفضل شاه آبادي
زيست شناسي سلولي ومولكولي1.0عبدالكريم‌ چهرگاني‌ راد
مدارهاي الكتريكي 23.0سید محمد رضا طوسی
مباني مهندسي برق3.0سید محمد رضا طوسی
مبانی کامپیوتر3.0فرهاد سراجی
روشها و فنون تدريس - كليات3.0فرهاد سراجی

بهار سال 1388
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
آزمایشگاه پایگاه داده ها1.0مرتضی یوسف صنعتی
مهندسی نرم افزار دو3.0مرتضی یوسف صنعتی
روشهاي طراحي و توليد صنعتي2.0محمد رضا عراقچيان‌
فارسي ميانه ترفاني (2)2.0آرمان بختياري
شيمي تجزيه پيشرفته3.0طيبه‌ مدركيان‌
روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي3.0طيبه‌ مدركيان‌
روانشناسي عمومي (1)2.0رزيتا اماني
روانشناسي رشد (1)3.0رزيتا اماني
روشهاي طراحي و توليد صنعتي2.0محمد رضا عراقچيان‌
برنامه سازی پیشرفته1.0عبدالحمید پیله ور
مهندسی نرم افزار یک3.0عبدالحمید پیله ور
گرافيك كامپيوتري 13.0عبدالحمید پیله ور
پردازش زبان طبيعي3.0عبدالحمید پیله ور
مدلسازي و تعبير سه بعدي3.0عبدالحمید پیله ور
زبان تخصصي2.0عبدالحمید پیله ور
زبان ماشين و برنامه سازي سيستم3.0عبدالحمید پیله ور
شيوه ارائه مطالب علمي و فني2.0عبدالحمید پیله ور
اقتصادسنجي نظري3.0نادر مهرگان‌
اقتصاد توليد کشاورزي3.0نادر مهرگان‌
مبانی کامپیوتر3.0اسماعیل فيضي
اقتصاد توسعه3.0ابوالفضل شاه آبادي
طراحي اجزاء (1)3.0رضا اميري چايجان
مباني داشت و برداشت3.0رضا اميري چايجان
كارگاه داشت و برداشت1.0رضا اميري چايجان
مهندسي اينترنت3.0محمد نصيري
مباحث ويژه در مهندسي كامپيوتر4.0محمد نصيري
سیستم های فازی3.0حسن‌ ختن‌ لو
معماری کامپیوتر3.0حسن‌ ختن‌ لو
توليد و كاربرد مواد آموزشي2.0سيدرسول عمادی
توليد فيلمهاي آموزشي3.0سيدرسول عمادی
توليد برنامه هاي تلويزيوني2.0سيدرسول عمادی
سمينار در تكنولوژي آموزشي2.0سيدرسول عمادی
الكترونيك صنعتي2.0سید محمد رضا طوسی
تاسيسات الكتريكي3.0سید محمد رضا طوسی
آز - مباني مهندسي برق1.0سید محمد رضا طوسی
اقتصاد خرد ميانه 23.0عزت‌اله‌ عباسيان‌
زمين شناسي اقتصادي4.0مهرداد براتي‌
مقاومت مصالح3.0سعید گوهری
اقتصاد كلان ميانه 23.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌
روشهاي توليد و كارگاه3.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي1.0پرويز خانجانزاده‌
الكترونيك 13.0سيدرضا سبزپوشان‌
مباني برنامه ريزي آموزشي متوسطه2.0فرهاد سراجی
متون زبان خارجه در مديريت و برنامه ريزي3.0فرهاد سراجی
آموزش و پرورش ابتدائي وراهنمايي و متوسطه3.0فرهاد سراجی

تابستان سال 1387
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
اقتصاد كشاورزي3.0محمدحسن‌ فطرس
آزمايشگاه شيمي عمومي 11.0عزت‌ خانم‌ قائمي‌
آزمايشگاه تجزيه دستگاهي2.0عزت‌ خانم‌ قائمي‌1   2   3   4   5   6   7  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17