دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

  فريدون‌ سموات‌
 
 

  محمدعلي‌ سمواتي‌ شريف‌
 
 

 دکتر پروانه سموئی
 
 p.samouei@basu.ac.ir

  حسن سودمندافشار
 
 soodmand@basu.ac.ir , hassansoodmand@yahoo.com

 دکتر علی سوری
 
 ali.suri@gmail.com

 دکتر روح الله سهرابي
 
 sohrabi258@yahoo.com

 دکتر زهرا سهرابی
 
 sohrabi.z@gmail.com

 دکتر سعيد سهيلي‌
 
 

 دکتر محمد سياري
 
 m.sayyari@basu.ac.ir

 دکتر کرم سياوشي
 telegram: @almostaghim
 karam.siyavoshi@yahoo.com

  سيدجواد سيدزاده صابونچي
 
 

 دکتر اصغر سیف
 
 

 دکتر يونس‌ سيفي‌
 
 yseifi@gmail.com

  رحمن سيفي
 https://orcid.org/0000-0002-4111-8799
 rseifi@basu.ac.ir

  حميد شكريان‌ (بازنشسته)
 
 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31