دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر محمد سياري
 
 m.sayyari@basu.ac.ir

 دکتر کرم سياوشي
 telegram: @almostaghim
 karam.siyavoshi@yahoo.com

  سيدجواد سيدزاده صابونچي
 
 

 دکتر اصغر سیف
 
 

 دکتر يونس‌ سيفي‌
 
 yseifi@gmail.com

  رحمن سيفي
 https://www.researchgate.net/profile/Rahman_Seifi
 rseifi@basu.ac.ir

  حميد شكريان‌ (بازنشسته)
 
 

 دکتر مرتضي شكري
 http://profs.basu.ac.ir/shokri/
 M.Shokri@basu.ac.ir

 دکتر محسن شكل آبادي
 
 sheklabadi@basu.ac.ir

  غلامرضا شاملو
 
  rpshamloo@yahoo.com

  محمدرضا شاه‌نظري
 
 

 دکتر ابوالفضل شاه آبادي
 
 ab.shahabadi@gmail.com

  عباس‌ شاهسواري‌
 
 

 دکتر مهدي‌ شريفيان‌
 
 Dr.sharifian@.yahoo.com

 دکتر مهدی شعبان
 http://profs.basu.ac.ir/shaban/
 m.shaban@basu.ac.ir


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30