دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مقاومت مصالح  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 پديده هاي انتقال  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 شيمي فيزيك مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 ترموديناميك مواد 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 خواص فيزيكي مواد 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آزمايشگاه متالوگرافي  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 خواص مكانيكي مواد 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آز خواص مكانيكي مواد 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 خواص فيزيكي مواد 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 تاريخچه علم باستانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 بررسي تمدن هاي باستاني از نظر قرآن کريم  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 جغرافياي تاريخي ايران  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 اصول و مباني انسانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 اسطوره شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 مباني فرهنگي باستانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 تاريخ هنر از باستان تا آغاز اسلام  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 حفظ آثار باستاني (1)  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 مباني تطور انسان (انسان شناسي فرهنگي و فيزيکي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 استخوان شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 باستانشناسي پيش از تاريخ ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 ايران در آغاز شهرنشيني  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 باستانشناسي و هنر عيلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 باستانشناسي ايران در هزاره اول ق.م  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 باستانشناسي و هنر ماد و هخامنشي  4.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 باستانشناسي اشکاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 باستانشناسي ساساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 باستانشناسي و هنر اسلامي ايران (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 باستانشناسي و هنر اسلامي ايران (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 باستانشناسي و هنر اسلامي ايران (3)  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 فلزکاري در دوره اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173