دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 باستانشناسي پيش ار تاريخ بين النهرين  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 هنر و معماري بين النهرين در دوران تاريخي  4.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 باستانشناسي مصرباستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 باستانشناسي و هنر آسياي صغير  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 سکه شناسي و شناخت مهر و تابليت (الواح)  4.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 تاريخ هنر نقاشي در ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 هنر يونان و روم باستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 حفاظت اشيا باستاني (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 باستان شناسي و هنر سرزمينهاي اسلامي  4.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 سير تحول خطوط و خواندن کتيبه هاي اسلامي  4.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 کتاب آرائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 هنر خاور دور (چين و ژاپن ) باستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 هنر هند باستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 خطوط باستاني ايران (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 خطوط باستاني ايران (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 تکنيک و هنر سفالگري در دوره اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 طراحي و ترسيم مدارک  4.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 روش کاوش و بررسي آثار باستاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 موزه داري  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 پايان نامه  4.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 قالي بافي و نساجي در دوران باستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 زبان فارسي باستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 فرهنگ ايران باستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 زبان فارسي ميانه  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 فرهنگ و تمدن ساساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 هنر بيزانس  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 هنر رمان و گوتيک  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 فرهنگ و تمدن ايران از مغول تا صفويه  3.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 فرهنگ و هنر عهد صفوي  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 هنر رنسانس (دوران رنسانس اروپا)  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173