دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 دو ميداني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ژيمناستيك 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ژيمناستيك 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 شنا 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 شنا 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 واليبال 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 واليبال 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بسكتبال 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بسكتبال 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 هندبال 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 هندبال 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تنيس روي ميز 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تنيس روي ميز 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بدمينتون 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بدمينتون 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 نجات غريق  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 کشتي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 کشتي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تربيت بدني تطبيقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فيزيوتراپي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 حرکت درماني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 علم تمرين  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آزمايشگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ورزش تخصصي (اجتماعي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ورزش تخصصي (انفرادي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 وزنه برداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تنيس  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 کوهنوردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 دوچرخه سواري  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 هاکي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173