دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر مرتضي شكري
 http://profs.basu.ac.ir/shokri/
 M.Shokri@basu.ac.ir

 دکتر محسن شكل آبادي
 
 sheklabadi@basu.ac.ir

  غلامرضا شاملو
 
  rpshamloo@yahoo.com

  محمدرضا شاه‌نظري
 
 

 دکتر ابوالفضل شاه آبادي
 
 ab.shahabadi@gmail.com

  عباس‌ شاهسواري‌
 
 

 دکتر مهدي‌ شريفيان‌
 
 Dr.sharifian@.yahoo.com

 دکتر مهدی شعبان
 http://profs.basu.ac.ir/shaban/
 m.shaban@basu.ac.ir

 دکتر غلامرضا شعباني‌ بهار
 
 

 دکتر اسماعيل‌ شفق‌
 
 erasht@yahoo.com

 دکتر باقر شمس‌ زاده‌
 
 shamszadeh@basu.ac.ir

  محمد شوشتري‌
 
 

  عليرضا شوشتري
 
 shooshta@basu.ac.ir

 دکتر حسين‌ شهبازي‌
 http://profs.basu.ac.ir/shahbazi
 shahbazi@basu.ac.ir

  شهناز شهربانيان
 
 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31