دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 گروههاي نامتناهي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه نمايش گروهها  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبرلي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبرلي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه جبري اعداد  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه كاتگوري  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبر جامع (جهاني)  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه منيفلد2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توپولوژي ديفرانسيل 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توپولوژي ديفرانسيل 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توپولوژي جبري 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توپولوژي جبري 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 گروه و جبرلي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 گروه و جبرلي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه جبري 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه جبري 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 دستگاه هاي ديناميكي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 دستگاه هاي ديناميكي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مباحثي در منطق رياضي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مباحثي در نظريه مجموعه ها  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه مدلها  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه گراف  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه احتمال  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 پايان نامه 4 واحدي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه حلقه و مدول  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آمارو احتمالات  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 ترموديناميك  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 آبشناسي كاربردي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 استاتيك  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173