دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

تابستان سال 1387
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
اقتصاد كشاورزي3.0محمدحسن‌ فطرس
آزمايشگاه شيمي عمومي 11.0عزت‌ خانم‌ قائمي‌
آزمايشگاه تجزيه دستگاهي2.0عزت‌ خانم‌ قائمي‌

پاییز سال 1387
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
طراحي معماري (5)4.0محمد رضا عراقچيان‌
فیزیولوژی بعد از برداشت3.0حسن ساري خاني
اصول باغباني3.0حسن ساري خاني
فيزيولوژي پس از برداشت پيشرفته3.0حسن ساري خاني
روش تحقيق2.0حسن ساري خاني
طراحي ماشينهاي ابزار و توليد3.0عليرضا شوشتري
عوامل محيطي و تنش2.0داريوش عليپور
بيوشيمي تكميلي3.0داريوش عليپور
شبکه های کامپیوتری3.0حاتم عبدلی
آز - مدارهاي منطقي1.0حاتم عبدلی
آزمایشگاه ریز پردازنده1.0حاتم عبدلی
اقتصاد سنجي كاربردي3.0نادر مهرگان‌
بيوشيمي تكميلي3.0داريوش عليپور
انديشه هاي متفكران اسلامي (1)3.0عباس زارعي مهرورز
مباني تاريخ اجتماعي در ايران2.0عباس زارعي مهرورز
نهضتهاي اسلامي صد ساله اخير2.0عباس زارعي مهرورز
اصول علم سياست2.0عباس زارعي مهرورز
جامعه شناسي كشورهاي اسلامي3.0عباس زارعي مهرورز
ترموديناميك 13.0محسن گودرزي
لايه مرزي (1)3.0محسن گودرزي
اقتصاد توسعه3.0محمدحسن‌ فطرس
اقتصاد ايران3.0محمدحسن‌ فطرس
برنامه ريزي اقتصادي3.0محمدحسن‌ فطرس
مكانيك خاك پيشرفته3.0وحيدرضا اوحدي‌
مكانيك خاك3.0وحيدرضا اوحدي‌
آز- مكانيك خاك1.0وحيدرضا اوحدي‌
مهندسي محيط زيست2.0وحيدرضا اوحدي‌
ژئوتكنيك زيست محيطي3.0وحيدرضا اوحدي‌
روسازي راه2.0وحيدرضا اوحدي‌
استاتيك3.0جواد طاهري نژاد
راهسازي3.0جواد طاهري نژاد
راهسازي3.0جواد طاهري نژاد
استاتيك2.0جواد طاهري نژاد
ايستايي 22.0جواد طاهري نژاد
روشها و فنون تدريس - كليات3.0يحيي معروفي
برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت2.0يحيي معروفي
اصول برنامه ريزي آموزشي3.0يحيي معروفي
روشهاي آماري در علوم تربيتي2.0يحيي معروفي
آزمايشگاه شيمي آلي 11.0الهه‌ مدركيان‌
آزمايشگاه شيمي آلي 21.0الهه‌ مدركيان‌
آز - شيمي آلي1.0الهه‌ مدركيان‌
شيمي آلي3.0الهه‌ مدركيان‌
برنامه سازی پیشرفته1.0حسن‌ ختن‌ لو
شيمي آلي3.0عزت‌ خانم‌ قائمي‌
بررسي سيستمهاي قدرت 13.0سید محمد رضا طوسی
ماشينهاي الكتريكي 13.0سید محمد رضا طوسی
هيدروليك3.0حسين‌ بانژاد
مباني مهندسي برق (1)3.0جعفر اميري پريان
آزمايشگاه مباني مهندسي برق (1)1.0جعفر اميري پريان
کیفیت آب2.0حسين‌ بانژاد
اقتصاد آمورش و پرورش3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
متون زبان خارجه در مديريت آموزشي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
آموزش بزرگسالان2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
مسائل آموزش و پرورش ايران2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
مسائل آموزش و پرورش ايران2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
فرسايش وحفاظت خاك3.0محسن شكل آبادي
بررسي سيستمهاي قدرت 23.0سید محمد رضا طوسی
پرورش طيور4.0سارا ميرزائي گودرزي
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌
اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني2.0پرويز خانجانزاده‌
اقتصاد آموزش و پرورش2.0فرهاد سراجی

بهار سال 1387
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
ميكروبيولوژي عمومي3.0داريوش عليپور
ریز پردازنده3.0حاتم عبدلی
سنگ شناسي رسوبي3.0بهروز رفيعي‌
محيطهاي رسوبي2.0بهروز رفيعي‌
مهندسی نرم افزار یک3.0مرتضی یوسف صنعتی
زمين شناسي اقتصادي4.0دکتر محمد معاني‌ جو
تخمين و ارزيابي ذخاير معدني2.0دکتر محمد معاني‌ جو
نقشه برداري3.0دکتر محمد معاني‌ جو
زمين شناسي محيط زيست2.0دکتر محمد معاني‌ جو
اصول طراحي كمپايلر3.0نرگس السادات بطحائيان
سنگ شناسي آذرين3.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
سنگ شناسي دگرگوني3.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
پترولوژي سنگهاي آ ذرين 13.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
پترولوژي3.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
زمين شناسي صحرائي4.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
زمين شناسي ايران3.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
كاني شناسي4.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
پترولوژي سنگهاي آذرين 23.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
پترولوژي سنگهاي دگرگوني3.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
ماگماتيسم دگرگوني ايران2.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
پايان نامه 8واحدي8.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
اقتصاد سنجي3.0نادر مهرگان‌
اقتصاد سنجي4.0نادر مهرگان‌
روشهاي ارزشيابي آموزشي2.0مريم پورجمشيدي
مباني ارتباط انساني2.0مريم پورجمشيدي
مبانی کامپیوتر3.0مريم پورجمشيدي
تئوريها و روشهاي كاربرددرسانه ها2.0مريم پورجمشيدي
اصول طراحي پيامهاي آموزشي2.0مريم پورجمشيدي
انتخاب بهره برداري ارزيابي مواد2.0مريم پورجمشيدي
كارورزيهاو اجراي پروژه هاي فردي2.0مريم پورجمشيدي
طراحي نهايي (پروژه)6.0سعيد علي تاجر
طراحي معماري (5)4.0سعيد علي تاجر
كار آموزي2.0سعيد علي تاجر
متون زبان خارجه در مديريت و برنامه ريزي3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
اصول برنامه ريزي آموزشي3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
اصول برنامه ريزي درسي3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
اصول برنامه ريزي درسي و تحليل محتوا2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
اقتصاد آمورش و پرورش3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
ميوه هاي مناطق معتدله4.0حسن ساري خاني
پروژه1.0حسن ساري خاني
ارتعاشات پيشرفته - ارتعاشات تغييرخط3.0عليرضا شوشتري
كارگاه اتومكانيك1.0عليرضا شوشتري
طراحي ماشينهاي دوار3.0عليرضا شوشتري
ديناميك ماشين3.0عليرضا شوشتري
رياضي 34.0اسماعیل فيضي
توابع مختلط 14.0اسماعیل فيضي
آناليزحقيقي 14.0اسماعیل فيضي
رياضيات تكميلي4.0اسماعیل فيضي
طراحي ساختمانها و تاسيسات دامداري3.0خليل زابلي
روان شناسي عمومي (2)2.0رزيتا اماني
روانشناسي مشاوره و راهنمائي2.0رزيتا اماني
روانشناسي تفاوتهاي فردي2.0رزيتا اماني
روانشناسي پويايي گروه3.0رزيتا اماني
اقتصاد كلان 14.0ابوالفضل شاه آبادي
ماليه بين الملل3.0ابوالفضل شاه آبادي
ازدياد نباتات تكميلي3.0حسن ساري خاني
اندازه گيري و سيستمهاي كنترل3.0جعفر اميري پريان
مبانی کامپیوتر3.0جعفر اميري پريان
اقتصادكشاورزي3.0حميد بلالي‌
شناسایی آماری الگو3.0حسن‌ ختن‌ لو
آز شبكه هاي كامپيوتري1.0حاتم عبدلی
نوآوري و نوپذيري2.0سعيد کريمي
آموزش سمعي و بصري2.0سعيد کريمي
اصول مقاله نويسي فني و ترويجي2.0سعيد کريمي
اصول مديريت آموزشي و ترويج3.0سعيد کريمي
توسعه و كشاورزي پايدار2.0سعيد کريمي
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌
روشهاي توليد و كارگاه3.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي1.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌1   2   3   4   5   6   7   8  9   10   11   12   13   14   15   16   17