دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

بهار سال 1388
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
آزمایشگاه پایگاه داده ها1.0مرتضی یوسف صنعتی
مهندسی نرم افزار دو3.0مرتضی یوسف صنعتی
روشهاي طراحي و توليد صنعتي2.0محمد رضا عراقچيان‌
فارسي ميانه ترفاني (2)2.0آرمان بختياري
شيمي تجزيه پيشرفته3.0طيبه‌ مدركيان‌
روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي3.0طيبه‌ مدركيان‌
روانشناسي عمومي (1)2.0رزيتا اماني
روانشناسي رشد (1)3.0رزيتا اماني
روشهاي طراحي و توليد صنعتي2.0محمد رضا عراقچيان‌
برنامه سازی پیشرفته1.0عبدالحمید پیله ور
مهندسی نرم افزار یک3.0عبدالحمید پیله ور
گرافيك كامپيوتري 13.0عبدالحمید پیله ور
پردازش زبان طبيعي3.0عبدالحمید پیله ور
مدلسازي و تعبير سه بعدي3.0عبدالحمید پیله ور
زبان تخصصي2.0عبدالحمید پیله ور
زبان ماشين و برنامه سازي سيستم3.0عبدالحمید پیله ور
شيوه ارائه مطالب علمي و فني2.0عبدالحمید پیله ور
اقتصادسنجي نظري3.0نادر مهرگان‌
اقتصاد توليد کشاورزي3.0نادر مهرگان‌
مبانی کامپیوتر3.0اسماعیل فيضي
اقتصاد توسعه3.0ابوالفضل شاه آبادي
طراحي اجزاء (1)3.0رضا اميري چايجان
مباني داشت و برداشت3.0رضا اميري چايجان
كارگاه داشت و برداشت1.0رضا اميري چايجان
مهندسي اينترنت3.0محمد نصيري
مباحث ويژه در مهندسي كامپيوتر4.0محمد نصيري
معماری کامپیوتر3.0حسن‌ ختن‌ لو
توليد و كاربرد مواد آموزشي2.0سيدرسول عمادی
توليد فيلمهاي آموزشي3.0سيدرسول عمادی
توليد برنامه هاي تلويزيوني2.0سيدرسول عمادی
سمينار در تكنولوژي آموزشي2.0سيدرسول عمادی
الكترونيك صنعتي2.0سید محمد رضا طوسی
تاسيسات الكتريكي3.0سید محمد رضا طوسی
آز - مباني مهندسي برق1.0سید محمد رضا طوسی
اقتصاد خرد ميانه 23.0عزت‌اله‌ عباسيان‌
زمين شناسي اقتصادي4.0مهرداد براتي‌
مقاومت مصالح3.0سعید گوهری
اقتصاد كلان ميانه 23.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌
روشهاي توليد و كارگاه3.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي1.0پرويز خانجانزاده‌
الكترونيك 13.0سيدرضا سبزپوشان‌
مباني برنامه ريزي آموزشي متوسطه2.0فرهاد سراجی
متون زبان خارجه در مديريت و برنامه ريزي3.0فرهاد سراجی
آموزش و پرورش ابتدائي وراهنمايي و متوسطه3.0فرهاد سراجی

تابستان سال 1387
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
اقتصاد كشاورزي3.0محمدحسن‌ فطرس
آزمايشگاه شيمي عمومي 11.0عزت‌ خانم‌ قائمي‌
آزمايشگاه تجزيه دستگاهي2.0عزت‌ خانم‌ قائمي‌

پاییز سال 1387
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
طراحي معماري (5)4.0محمد رضا عراقچيان‌
فیزیولوژی بعد از برداشت3.0حسن ساري خاني
اصول باغباني3.0حسن ساري خاني
فيزيولوژي پس از برداشت پيشرفته3.0حسن ساري خاني
روش تحقيق2.0حسن ساري خاني
طراحي ماشينهاي ابزار و توليد3.0عليرضا شوشتري
عوامل محيطي و تنش2.0داريوش عليپور
بيوشيمي تكميلي3.0داريوش عليپور
شبکه های کامپیوتری3.0حاتم عبدلی
آز - مدارهاي منطقي1.0حاتم عبدلی
آزمایشگاه ریز پردازنده1.0حاتم عبدلی
اقتصاد سنجي كاربردي3.0نادر مهرگان‌
بيوشيمي تكميلي3.0داريوش عليپور
انديشه هاي متفكران اسلامي (1)3.0عباس زارعي مهرورز
مباني تاريخ اجتماعي در ايران2.0عباس زارعي مهرورز
نهضتهاي اسلامي صد ساله اخير2.0عباس زارعي مهرورز
اصول علم سياست2.0عباس زارعي مهرورز
جامعه شناسي كشورهاي اسلامي3.0عباس زارعي مهرورز
ترموديناميك 13.0محسن گودرزي
لايه مرزي (1)3.0محسن گودرزي
اقتصاد توسعه3.0محمدحسن‌ فطرس
اقتصاد ايران3.0محمدحسن‌ فطرس
برنامه ريزي اقتصادي3.0محمدحسن‌ فطرس
مكانيك خاك پيشرفته3.0وحيدرضا اوحدي‌
مكانيك خاك3.0وحيدرضا اوحدي‌
آز- مكانيك خاك1.0وحيدرضا اوحدي‌
مهندسي محيط زيست2.0وحيدرضا اوحدي‌
ژئوتكنيك زيست محيطي3.0وحيدرضا اوحدي‌
روسازي راه2.0وحيدرضا اوحدي‌
استاتيك3.0جواد طاهري نژاد
راهسازي3.0جواد طاهري نژاد
راهسازي3.0جواد طاهري نژاد
استاتيك2.0جواد طاهري نژاد
ايستايي 22.0جواد طاهري نژاد
روشها و فنون تدريس - كليات3.0يحيي معروفي
برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت2.0يحيي معروفي
اصول برنامه ريزي آموزشي3.0يحيي معروفي
روشهاي آماري در علوم تربيتي2.0يحيي معروفي
آزمايشگاه شيمي آلي 11.0الهه‌ مدركيان‌
آزمايشگاه شيمي آلي 21.0الهه‌ مدركيان‌
آز - شيمي آلي1.0الهه‌ مدركيان‌
شيمي آلي3.0الهه‌ مدركيان‌
برنامه سازی پیشرفته1.0حسن‌ ختن‌ لو
شيمي آلي3.0عزت‌ خانم‌ قائمي‌
بررسي سيستمهاي قدرت 13.0سید محمد رضا طوسی
ماشينهاي الكتريكي 13.0سید محمد رضا طوسی
هيدروليك3.0حسين‌ بانژاد
مباني مهندسي برق (1)3.0جعفر اميري پريان
آزمايشگاه مباني مهندسي برق (1)1.0جعفر اميري پريان
کیفیت آب2.0حسين‌ بانژاد
اقتصاد آمورش و پرورش3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
متون زبان خارجه در مديريت آموزشي2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
آموزش بزرگسالان2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
مسائل آموزش و پرورش ايران2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
مسائل آموزش و پرورش ايران2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
فرسايش وحفاظت خاك3.0محسن شكل آبادي
بررسي سيستمهاي قدرت 23.0سید محمد رضا طوسی
پرورش طيور4.0سارا ميرزائي گودرزي
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌
اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني2.0پرويز خانجانزاده‌
اقتصاد آموزش و پرورش2.0فرهاد سراجی1   2   3   4   5   6   7   8  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18