دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ترسيم فني 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 هندسه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 آشنائي با طراحي معماري  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 نقشه برداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تعمير و نگهداري ساختماني 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 مديريت و تشكيلات كارگاهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 متره و برآورد  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 رياضيات معماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 طراحي فني ساختمان  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 كارآموزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 رياضيات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 شيمي عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 رياضيات عمومي (1)  2.0 پایه  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 فيزيك هواشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 گياهشناسي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 خاكشناسي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 اكولوژي  3.0 پایه  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 مساحي و نقشه برداري  2.0 پایه  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 شناخت و حمايت محيط زيست  3.0 پایه  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 زيست شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 ترويج و آموزش منابع طبيعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 جامعه شناسي روستايي  2.0 پایه  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 درختها و درخچه هاي ايران (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 حفاظت آب و خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 شناسايي گياهان مرتعي (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 مرتعداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 زمين شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 اقتصاد منابع طبيعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 آشنايي با عكس هاي هوايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 شناسايي گياهان مرتعي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173