دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر صادق‌ صالح‌ زاده‌
 
 saleh@basu.ac.ir

 دکتر فخرالدین صالحی
 https://scholar.google.com/citations?userONKcih4AAAAJ&hlen
 

  جواد صاين‌
 
 saien@basu.ac.ir

  اميرحسين‌ صدر
 
 

 دکتر غلامرضا صفاكيش‌ همداني‌
 
 

 دکتر آزاده صفادوست
 
 safadoust@basu.ac.ir

 دکتر داريوش‌ صفرزاده‌
 
 dasafarzadeh@yahoo.com

  علي‌اكبر صفري‌ سنجاني‌
 
 safari_sinegani@yahoo.com

  عباس صمدي
 
 

 دکتر ابراهیم طالع فاضل
 http://profs.basu.ac.ir/talefazel
 tale.fazel@gmail.com

 دکتر رضا طاهرخانی
 
 

 دکتر عبداله طاهري تيزرو
 
 ttizro@basu.ac.ir

 دکتر محمد طاهري
 
 mtytaheri@yahoo.com

 مهندس جواد طاهري نژاد
 
 jtaherin@basu.ac.ir

  اميد طبيب‌‌ زاده‌قمصري‌
 http://profs.basu.ac.ir/tabibzadeh
 otabibzadeh@yahoo.com


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30