دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 فيزيك ليزر  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اسپكتروسكوپي ليزري  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 موضوعات ويژه (گرايش اتمي وملكولي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك هسته اي پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك هسته اي پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه هسته اي پيشرفته (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه هسته اي پيشرفته (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك راكتور پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 شيمي هسته اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ساختار هسته  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 موضوعات ويژه (گرايش فيزيك هسته اي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مقدمات ذرات بنيادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتومي پيشرفته (3)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 گروههاي لي در ذرات بنيادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك ذرات بنيادي پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 موضوعات ويژه (گرايش ذرات بنيادي ونظريه ميدانها)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك نجومي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك نجومي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 گرانش (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 گرانش (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ساختمان و تحول ستارگان  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ساختمان و تحول كهكشانها  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 كيهان شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك خورشيد (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك خورشيد (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 پالسارها  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 وسايل نجومي و رصد  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 موضوعات ويژه ( گرايش فيزيك نجومي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مباني نظري مكانيك كوانتومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مباني فلسفي مكانيك كوانتومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173