دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 سير آراء و عقايد اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 پايان نامه 4 واحدي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
  اقتصاد خرد ميانه 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كلان ميانه 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد خرد ميانه 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كلان ميانه 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد توسعه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد سنجي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلام  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مسائل اقتصاد ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مباني فقهي اقتصاد اسلام 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مباني فقهي اقتصاد اسلام 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصادسنجي نظري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد سنجي كاربردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 تجارت بين الملل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ماليه بين الملل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 برنامه ريزي اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد پولي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد بخش عمومي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد بخش عمومي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد منابع طبيعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد نفت و نيرو  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد شهري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد منطقه اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد توليد  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سياستهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ارزيابي اقتصادي طرحها  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سيرانديشه هاي اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 نظامهاي اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173