دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 تغذيه و ورزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 تربيت بدني تطبيقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 نظارت و ارزشيابي در تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 آزمايشگاه علوم ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 مطالعه مستقل  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 حركت شناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 ورزش و تفريحات سالم  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 تربيت بدني معلولين  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 تربيت بدني كودكان استثنائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 اصول و فلسفه تعليم و تربيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 بهداشت رواني اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 ارزشيابي و اندازه گيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فيزيك عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فيزيولوژي انساني پيشرفته  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 نظريه ها و مدلهاي يادگيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 نظريه هاي رشد  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 روانشناسي مربيگري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 جامعه شناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 حركات اصلاحي و درماني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 مباني نظري سازمان و مديريت آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 اصول و مباني برنامه ريزي آموزشي و درس  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 اصول سازمان مديريت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 تشريح مغز و اعصاب  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 پاتوفيزيولوژي دستگاه عصبي عضلاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 انديشه هاي اجتماعي متفكرين مسلمان  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 جامعه شناسي آموزش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فيزيولوژي رفتارآدمي(پيشرفته)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173