دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

پاییز سال 1386
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
نظریه زبان ها و ماشینها3.0مرتضی یوسف صنعتی
شبکه های کامپیوتری3.0حاتم عبدلی
كليات علم اقتصاد4.0نادر مهرگان‌
هندسه 12.0محمد رضا عراقچيان‌
هندسه 22.0محمد رضا عراقچيان‌
تعمير و نگهداري ساختماني 12.0محمد رضا عراقچيان‌
مبانی کامپیوتر3.0مريم پورجمشيدي
رفتار شناسي حيوانات اهلي2.0خليل زابلي
موضوعات انتخابي در اقتصاد 32.0ابوالفضل شاه آبادي
كارورزيها واجراي پروژه هاي گروهي3.0سيدرسول عمادی
سنجش از دور و GIS 2.0سميرا اخوان
پرورش طيور4.0سارا ميرزائي گودرزي
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌

بهار سال 1386
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
زمين شناسي نفت3.0حسن‌ محسني‌
اقتصاد كشاورزي3.0نادر مهرگان‌
مهر و سكه2.0یعقوب‌ محمدي‌فر
باستانشناسي و هنر عيلام2.0یعقوب‌ محمدي‌فر
باستانشناسي اشکاني2.0یعقوب‌ محمدي‌فر
مدارات الكتريكي 12.0سهيل گنجه فر
شبكه هاي عصبي3.0سهيل گنجه فر
سيستمهاي كنترل اتوماتيك2.0سهيل گنجه فر
دامپروري عمومي3.0خليل زابلي
تجارت بين الملل3.0ابوالفضل شاه آبادي
زبان تخصصي در تكنولوژي آموزشي2.0سيدرسول عمادی
سنجش و اندازه گيري2.0سيدرسول عمادی
آبياري تحت فشار3.0سميرا اخوان
ارزيابي سيستمهاي آبياري و زهكشي2.0سميرا اخوان
بلورشناسي نوري2.0حسين‌ شهبازي‌
كاني شناسي3.0حسين‌ شهبازي‌
سنگ شناسي آذرين3.0حسين‌ شهبازي‌
سنگ شناسي دگرگوني3.0حسين‌ شهبازي‌
ژئوكرنولوژي2.0حسين‌ شهبازي‌
زمين شناسي زيرزميني2.0حسن‌ محسني‌
سنگ شناسي رسوبي (كربناتها)02.0حسن‌ محسني‌
ژئوشيمي كانسارهاي رسوبي2.0حسن‌ محسني‌
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي1.0پرويز خانجانزاده‌
اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني2.0پرويز خانجانزاده‌
روشهاي توليد 12.0پرويز خانجانزاده‌
روشهاي توليد 23.0پرويز خانجانزاده‌

پاییز سال 1385
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
خوراك و خوراك دادن5.0خليل زابلي
آموزش با روش مبتني بر سيستم ها2.0سيدرسول عمادی
سنجش و اندازه گيري2.0سيدرسول عمادی
توليد و كاربرد مواد آموزشي2.0سيدرسول عمادی
سنجش و اندازه گيري2.0سيدرسول عمادی
روشها و فنون تدريس - كليات3.0سيدرسول عمادی
مقدمات تكنولوژي آموزشي3.0سيدرسول عمادی
كارورزيهاو اجراي پروژه هاي فردي2.0سيدرسول عمادی
طراحي ساختمانهاي انتقال آب 13.0سعید گوهری
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌
اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني2.0پرويز خانجانزاده‌1   2   3   4   5   6   7   8   9  10   11   12   13   14   15   16   17