دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

بهار سال 1387
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
ميكروبيولوژي عمومي3.0داريوش عليپور
ریز پردازنده3.0حاتم عبدلی
سنگ شناسي رسوبي3.0بهروز رفيعي‌
محيطهاي رسوبي2.0بهروز رفيعي‌
مهندسی نرم افزار یک3.0مرتضی یوسف صنعتی
زمين شناسي اقتصادي4.0دکتر محمد معاني‌ جو
تخمين و ارزيابي ذخاير معدني2.0دکتر محمد معاني‌ جو
نقشه برداري3.0دکتر محمد معاني‌ جو
زمين شناسي محيط زيست2.0دکتر محمد معاني‌ جو
اصول طراحي كمپايلر3.0نرگس السادات بطحائيان
سنگ شناسي آذرين3.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
سنگ شناسي دگرگوني3.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
پترولوژي سنگهاي آ ذرين 13.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
پترولوژي3.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
زمين شناسي صحرائي4.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
زمين شناسي ايران3.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
كاني شناسي4.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
پترولوژي سنگهاي آذرين 23.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
پترولوژي سنگهاي دگرگوني3.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
ماگماتيسم دگرگوني ايران2.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
پايان نامه 8واحدي8.0علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
اقتصاد سنجي3.0نادر مهرگان‌
اقتصاد سنجي4.0نادر مهرگان‌
روشهاي ارزشيابي آموزشي2.0مريم پورجمشيدي
مباني ارتباط انساني2.0مريم پورجمشيدي
مبانی کامپیوتر3.0مريم پورجمشيدي
تئوريها و روشهاي كاربرددرسانه ها2.0مريم پورجمشيدي
اصول طراحي پيامهاي آموزشي2.0مريم پورجمشيدي
انتخاب بهره برداري ارزيابي مواد2.0مريم پورجمشيدي
كارورزيهاو اجراي پروژه هاي فردي2.0مريم پورجمشيدي
طراحي نهايي (پروژه)6.0سعيد علي تاجر
طراحي معماري (5)4.0سعيد علي تاجر
كار آموزي2.0سعيد علي تاجر
متون زبان خارجه در مديريت و برنامه ريزي3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
اصول برنامه ريزي آموزشي3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
اصول برنامه ريزي درسي3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
اصول برنامه ريزي درسي و تحليل محتوا2.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
اقتصاد آمورش و پرورش3.0محمدرضا يوسف زاده چوسری
ميوه هاي مناطق معتدله4.0حسن ساري خاني
پروژه1.0حسن ساري خاني
ارتعاشات پيشرفته - ارتعاشات تغييرخط3.0عليرضا شوشتري
كارگاه اتومكانيك1.0عليرضا شوشتري
طراحي ماشينهاي دوار3.0عليرضا شوشتري
ديناميك ماشين3.0عليرضا شوشتري
رياضي 34.0اسماعیل فيضي
توابع مختلط 14.0اسماعیل فيضي
آناليزحقيقي 14.0اسماعیل فيضي
رياضيات تكميلي4.0اسماعیل فيضي
طراحي ساختمانها و تاسيسات دامداري3.0خليل زابلي
روان شناسي عمومي (2)2.0رزيتا اماني
روانشناسي مشاوره و راهنمائي2.0رزيتا اماني
روانشناسي تفاوتهاي فردي2.0رزيتا اماني
روانشناسي پويايي گروه3.0رزيتا اماني
اقتصاد كلان 14.0ابوالفضل شاه آبادي
ماليه بين الملل3.0ابوالفضل شاه آبادي
ازدياد نباتات تكميلي3.0حسن ساري خاني
اندازه گيري و سيستمهاي كنترل3.0جعفر اميري پريان
مبانی کامپیوتر3.0جعفر اميري پريان
اقتصادكشاورزي3.0حميد بلالي‌
آز شبكه هاي كامپيوتري1.0حاتم عبدلی
نوآوري و نوپذيري2.0سعيد کريمي
آموزش سمعي و بصري2.0سعيد کريمي
اصول مقاله نويسي فني و ترويجي2.0سعيد کريمي
اصول مديريت آموزشي و ترويج3.0سعيد کريمي
توسعه و كشاورزي پايدار2.0سعيد کريمي
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌
روشهاي توليد و كارگاه3.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي1.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌

پاییز سال 1386
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
نظریه زبان ها و ماشینها3.0مرتضی یوسف صنعتی
شبکه های کامپیوتری3.0حاتم عبدلی
كليات علم اقتصاد4.0نادر مهرگان‌
هندسه 12.0محمد رضا عراقچيان‌
هندسه 22.0محمد رضا عراقچيان‌
تعمير و نگهداري ساختماني 12.0محمد رضا عراقچيان‌
مبانی کامپیوتر3.0مريم پورجمشيدي
رفتار شناسي حيوانات اهلي2.0خليل زابلي
موضوعات انتخابي در اقتصاد 32.0ابوالفضل شاه آبادي
كارورزيها واجراي پروژه هاي گروهي3.0سيدرسول عمادی
سنجش از دور و GIS 2.0سميرا اخوان
پرورش طيور4.0سارا ميرزائي گودرزي
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌

بهار سال 1386
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
زمين شناسي نفت3.0حسن‌ محسني‌
اقتصاد كشاورزي3.0نادر مهرگان‌
مهر و سكه2.0یعقوب‌ محمدي‌فر
باستانشناسي و هنر عيلام2.0یعقوب‌ محمدي‌فر
باستانشناسي اشکاني2.0یعقوب‌ محمدي‌فر
مدارات الكتريكي 12.0سهيل گنجه فر
شبكه هاي عصبي3.0سهيل گنجه فر
سيستمهاي كنترل اتوماتيك2.0سهيل گنجه فر
دامپروري عمومي3.0خليل زابلي
تجارت بين الملل3.0ابوالفضل شاه آبادي
زبان تخصصي در تكنولوژي آموزشي2.0سيدرسول عمادی
سنجش و اندازه گيري2.0سيدرسول عمادی
آبياري تحت فشار3.0سميرا اخوان
ارزيابي سيستمهاي آبياري و زهكشي2.0سميرا اخوان
بلورشناسي نوري2.0حسين‌ شهبازي‌
كاني شناسي3.0حسين‌ شهبازي‌
سنگ شناسي آذرين3.0حسين‌ شهبازي‌
سنگ شناسي دگرگوني3.0حسين‌ شهبازي‌
ژئوكرنولوژي2.0حسين‌ شهبازي‌
زمين شناسي زيرزميني2.0حسن‌ محسني‌
سنگ شناسي رسوبي (كربناتها)02.0حسن‌ محسني‌
ژئوشيمي كانسارهاي رسوبي2.0حسن‌ محسني‌
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي1.0پرويز خانجانزاده‌
اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني2.0پرويز خانجانزاده‌
روشهاي توليد 12.0پرويز خانجانزاده‌
روشهاي توليد 23.0پرويز خانجانزاده‌1   2   3   4   5   6   7   8   9  10   11   12   13   14   15   16   17   18