دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تاريخ اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 متون اسلامي  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان فارسي  3.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجي  3.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تربيت بدني 1  1.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تربيت بدني 2  1.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تنظيم خانواده و جمعيت  1.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 اخلاق اسلامي  1.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 زيست شناسي عمومي  2.0 عمومی  کارشناسی  روانشناسي   
 زبان پيش دانشگاهي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 عربي پيش دانشگاهي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 انديشه اسلامي 1(مبدا ومعاد )  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 انديشه اسلامي 2(نبوت وامامت )  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 انسان در اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 حقوق اجتماعي وسياسي در اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 فلسفه اخلاق ( با تکيه برمباحث تربيتي )  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 اخلاق اسلامي ( مباني و مفاهيم)  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 آيين زندگي ( اخلاق کاربردي)  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 عرفان عملي اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 انقلاب اسلامي ايران  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 انديشه سياسي امام خميني (ره)  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تاريخ تحليلي صدر اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تاريخ امامت  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تفسير موضوعي قرآن  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تفسير موضوعي نهج البلاغه  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 آشنائي با باستانشناسي و روشهاي آن  2.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   
 ترسيم فني 1  3.0 پایه  کارشناسی  باستانشناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173