دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

پاییز سال 1385
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
خوراك و خوراك دادن5.0خليل زابلي
آموزش با روش مبتني بر سيستم ها2.0سيدرسول عمادی
سنجش و اندازه گيري2.0سيدرسول عمادی
توليد و كاربرد مواد آموزشي2.0سيدرسول عمادی
سنجش و اندازه گيري2.0سيدرسول عمادی
روشها و فنون تدريس - كليات3.0سيدرسول عمادی
مقدمات تكنولوژي آموزشي3.0سيدرسول عمادی
كارورزيهاو اجراي پروژه هاي فردي2.0سيدرسول عمادی
طراحي ساختمانهاي انتقال آب 13.0سعید گوهری
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌
اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني2.0پرويز خانجانزاده‌

بهار سال 1385
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
سمينار1.0خليل زابلي
كليات اقتصاد (پيش دانشگاهي)3.0ابوالفضل شاه آبادي
روشها و فنون تدريس - كليات3.0سيدرسول عمادی
اصول عكاسي3.0سيدرسول عمادی
اصول طراحي نظامهاي آموزشي2.0سيدرسول عمادی
معماري كامپيوتر3.0حسن‌ ختن‌ لو
برنامه نويسي كامپيوتر3.0سعید گوهری
نقشه برداري تكميلي3.0سعید گوهری
موضوعات انتخابي در اقتصاد 21.0علي‌اكبر قلي‌ زاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
مواد ساختماني ادوات كشاورزي3.0پرويز خانجانزاده‌
دستور و نگارش 14.0محمدجعفر بني‌اردلان‌

پاییز سال 1384
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
پرورش گوسفند و بز3.0خليل زابلي
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌
مواد ساختماني ادوات كشاورزي3.0پرويز خانجانزاده‌
پروژه تخصصي3.0پرويز خانجانزاده‌1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16   17   18