دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر امیرحسین اقبالیان
 
 

 دکتر آریو امامی فر
 
 

 دکتر رزيتا اماني
 
 ramani@basu.ac.ir

 دکتر محمد اميري‌
 
 

 دکتر جعفر اميري پريان
 
 amiriparian@basu.ac.ir

  رضا اميري چايجان
 http://profs.basu.ac.ir/amirichayjan
 amirireza@basu.ac.ir

 دکتر ابراهیم امینی سرشت
 
 e.amini64@yahoo.com

 دکتر قاسم انصاری پور
 https://profs.basu.ac.ir/gansaripour
 gansaripour@basu.ac.ir

 دکتر وحيدرضا اوحدي‌
 http://profs.basu.ac.ir/ohadi
 vahidouhadi@yahoo.ca

 دکتر نعیمه اولنج
 
 n_olanj@basu.ac.ir

  محمدجواد ايزدي‌
 
 

 دکتر ليلي ايزدي كيان
 
 

 دکتر محمدسعيد ايزدي
 
 ms.izadi@basu.ac.ir

 دکتر محمدعلی ایزدی
 
 

  حسين ايلوخاني
 
 


1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31