دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 کارورزی  5.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 رياضيات عمومي ومقدمات آمار  3.0 پایه  کارشناسی  عمران ملایر   
 فيزيك مكانيك  2.0 پایه  کارشناسی  عمران ملایر   
 آزمايشگاه فيزيك مكانيك  1.0 پایه  کارشناسی  عمران ملایر   
 فيزيك حرارت  1.0 پایه  کارشناسی  عمران ملایر   
 آزمايشگاه فيزيك حرارت  1.0 پایه  کارشناسی  عمران ملایر   
 رسم فني  2.0 پایه  کارشناسی  عمران ملایر   
 اجزاء ساختمان  1.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 استاتيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 مقاومت مصالح  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 زمين شناسي ومصالح ساختماني  3.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 مكانيك خاك و آزمايشگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 كارگاه ساختمان  1.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 تعمير و نگهداري ساختمان  1.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 تجهيز و راه اندازي كارگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 كارگاه تاسيسات برقي  1.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 كارگاه تاسيسات مكانيكي  1.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 نقشه كشي ساختمان  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 نقشه برداري وعمليات  3.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 تكنولوژي بتن  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 آزمايشگاه بتن  1.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 ماشين آلات ساختماني وراهسازي  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 آئين نامه هاي ساختماني  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 زبان فني  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 روشهاي محاسبه واجراي ساختمانهاي فلزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 محوطه سازي و پروژه  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 تكنولوژي و كارگاه قالب بندي و آرماتوربندي  3.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 روشهاي محاسبه واجراي ساختمانهاي بتني  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 كارگاه اسكلت فلزي و جوشكاري  1.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 كارآموزي1  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173