دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

  فرامرز فرشته‌صنيعي‌
 
 

 دکتر مهران فرهادي
 http://profs.basu.ac.ir/farhadi/
 Mehran.farhadi@gmail.com

  نادر فرهپور
 
 naderfarahpour1@gmail.com

 دکتر محمدرضا فريدوني‌
 
 mr-fereydooni@basu.ac.ir

  مجيد فضلي‌
 
 mfazl@basu.ac.ir

 دکتر محمدحسن‌ فطرس
 
 fotros@basu.ac.ir

  الهه فياض
 
 e.fayyaz@basu.ac.ir

 دکتر اسماعیل فيضي
 
 efeizi@basu.ac.ir

  تيمور قادري‌
 
 

 دکتر محمدعلي قاسمي تركي
 
 

 دکتر رضا قاسمی
 
 

 دکتر محمدسلمان‌ قائمي‌ زاده‌
 
 ghaemi22 @ gmail.com

  عزت‌ خانم‌ قائمي‌
 
 e_ghaemi@basu.ac.ir

 دکتر مرتضي قائمي
 
 mortezaghaemi2@gmail.com

  محمدحسين قبادي
 
 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30