دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 سيستمهاي كنترل چند متغيره  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي كنترل غير خطي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي كنترل تطبيقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 شناسائي سيستمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 روشهاي كامپيوتري در آناليز سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 حفاظت پيشرفته سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ديناميك سيستمهاي قدرت2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 شبكه هاي عصبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 هوش مصنوعي و سيستمهاي كارشناس  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 برنامه سازي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ميكروپروسسور  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 برنامه ريزي خطي و غير خطي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مباحث ويژه در مهندسي قدرت 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مباحث ويژه در مهندسي قدرت 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كيفيت توان  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ادوات FACTS  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تحقيق درعمليات 1  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 آمار مهندسي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد عمومي 1  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي رياضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد سنجي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد خرد پيشرفته 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 شبيه سازي كامپيوتري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد كلان پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سيستمهاي ديناميكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كامپيوتر و مديريت داده ها و اطلاعات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي حمل ونقل  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تحليل سيستمهاي حمل ونقل  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مدلهاي زمانبندي SCHEDULING MODELS  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173