دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر محمدحسن‌ فطرس
 
 fotros@basu.ac.ir

  الهه فياض
 
 e.fayyaz@basu.ac.ir

 دکتر اسماعیل فيضي
 
 efeizi@basu.ac.ir

  تيمور قادري‌
 
 

 دکتر محمدعلي قاسمي تركي
 
 

 دکتر رضا قاسمی
 
 

 دکتر محمدامین قاسمی
 
 ma.ghasemi@basu.ac.ir

 دکتر محمدسلمان‌ قائمي‌ زاده‌
 
 ghaemi22 @ gmail.com

  عزت‌ خانم‌ قائمي‌
 
 e_ghaemi@basu.ac.ir

 دکتر مرتضي قائمي
 
 mortezaghaemi2@gmail.com

  محمدحسين قبادي
 
 

  علي محمد قدسي
 
 ghodsi@basu.ac.ir

  عباس قديمي
 
 

 دکتر رامين‌ قرباني‌ واقعي‌
 
 

 دکتر ناصر قره خاني
 
 naser123gh@gmail.com


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  22   23   24   25   26   27   28   29   30   31