دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مكانيك محيط پبوسته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رفتار مكانيكي مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي بهينه قطعات مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي بكمك كامپيوتر پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ابزار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشين ابزار پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي اجزاء پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي سنگين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي مكانيزمهاي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سينماتيك اتصالات ميله اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پايداري سيستمهاي مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سيستمهاي ديناميكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات پيشرفته - ارتعاشات تغييرخط  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات پيشرفته - ارتعاشا سيستمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات پيشرفته - ارتعاشات اتفاقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل خودكار پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحليل آزمايشهاي مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اقتصاد مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بيومكانيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات پيشرفته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحثه منتخب در طراحي كاربردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحقيق در عمليات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدروديناميك روغنكاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ابتكاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 عمليات حرارتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك سيالات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روش تنش تجربي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مواد مركب (كامپوزيتها)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173