دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 رباتيك (سينماتيكوديناميك)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در رباتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك ضربه اي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك ضربه هاي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي پژوهش  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روش اجزاء محدود 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سيستمهاي طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آناليز مودال در سيستمهاي مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي كلي نيروگاهها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيروگاه آبي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيروگاه هسته اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 موتورهاي احتراق داخلي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سوخت و احتراق پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك و مكانيك سيستمهاي جلوبرنده  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت پيشرفته (هدايت)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت پيشرفته (جابجايي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت پيشرفته (تشعشع)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مبدلهاي حرارتي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تبديل مستقيم انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك سيالات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك سيالات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك گازهاي پيشرفته 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدرو آئروديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 لايه هاي مرزي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توربولانس  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توليد درجات حرارت خيلي پايين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدروديناميك روغن كاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173