دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ديناميك گازهاي پيشرفته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 لايه هاي مرزي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدروليك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روش تجربي تنش  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك محيط پيوسته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بهينه سازي و طراحي به كمك كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ديگهاي بخار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربو ماشين (محوري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربوماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در طراحي به كمك كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل آلودگي محيط زيست  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل فرآيندها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئروديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي پژوهشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي اندازه گيري پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اقتصاد مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات پيشرفته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل خودكار پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك سيالات محاسباتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كاربرد انرژي خورشيدي در ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بررسي دقيق طرحهاي سنتي سرمايش طبيعي در ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آزمايشگاه توربوماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث برگزيده در انرژي (حرارت و سيالات)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي عددي در مكانيك خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 زبان 1(تافل)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبان 2(تافل  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 بيوسيستماتيک1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 بيوسيستماتيک2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173