دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

بهار سال 1384
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
تغذيه دام 23.0خليل زابلي
مقدمات تكنولوژي آموزشي3.0سيدرسول عمادی
روشها و فنون تدريس - كليات3.0سيدرسول عمادی
توليد و كاربرد مواد آموزشي2.0سيدرسول عمادی
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني2.0پرويز خانجانزاده‌

پاییز سال 1383
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
اصول تغذيه دام و طيور2.0خليل زابلي
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌
مديريت اسلامي2.0محمدرضا اردلان‌

بهار سال 1383
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
تغذيه دام 14.0خليل زابلي
بررسي مسائل دامپروري2.0خليل زابلي
کار آموزي2.0خليل زابلي
مكانيك سيالات3.0حسنا محمدي منور
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
مواد ساختماني ادوات كشاورزي3.0پرويز خانجانزاده‌1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18