دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 كارآموزي2  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 نقشه كشي اجرايي (ساختمانهاي بتني و فلزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 كاربرد كامپيوتر درساختمان  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 متره وبرآورده و پروژه  2.0 تخصصی  کارشناسی  عمران ملایر   
 رياضي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 آمار و احتمالات  3.0 پایه  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 فيزيك  2.0 پایه  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 آزمايشگاه فيزيك  1.0 پایه  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 برنامه سازي كامپيوتر(1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 كارگاه كامپيوتر  2.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 برنامه سازي كامپيوتر(2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 مدارهاي منطقي كامپيوتر  2.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 آزمايشگاه مدارهاي منطقي كامپيوتر  1.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 ساختمان و زبان ماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 برنامه نويسي سيستمهاي تجاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 پايگاه داده ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 ذخيره و بازيابي اطلاعات  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 ساختمان داده ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 نرم افزار عملي  2.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 پروژه برنامه نويسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 طراحي و تجزيه و تحليل سيستمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 اصول سرپرستي  1.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 كار ورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 اصول سيستمهاي شبكه  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 آشنايي با سيستم عامل  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 مستند سازي  1.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 اصول و كاربرد شبكه هاي اطلاع رساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 اصول كامپايلر  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 گرافيك كامپيوتري  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173