دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روشهاي محاسبات عددي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روش اجزا محدود (2)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدروديناميك روغنكاري (تري بولوژي)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك گازهاي پيشرفته (1)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سمينار (2)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك محيط پيوسته (2)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئرو الاستيسيته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحليل تجربي تنش  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربينهاي گازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربو ماشين (محوري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربوماشين (غيرمحوري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئروديناميك پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئرو ديناميك پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كاربرد انرژي خورشيدي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بررسي دقيق طرحهاي سنتي سرمايش طبيعي در ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي تقريبي در انتقال حرارت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئروديناميك بال و بدنه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت در جريانهاي دو فازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك پرواز  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث جديد در ترموديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توربولانس  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدرو آئرو ديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك گازهای پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 لايه مرزي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 منابع انرژي و كاربرد آن  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيروگاه آبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيروگاه هسته اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدروليك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي مبدلهاي حرارتي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173