دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

  مجيد کزازي‌
 
 

  اميرحسين‌ کشتکار
 
 akesht@gmail.com

 دکتر وحید کمالی
 http://inspirehep.net/author/profile/V.Kamali.1
 vkamali@basu.ac.ir

  حسن‌ کي‌ پور
 
 

 دکتر معصومه کیانی
 
 kianymasumeh@yahoo.com

 دکتر سهيل گنجه فر
 http://profs.basu.ac.ir/ganjehfar/
 s_ganjefar@basu.ac.ir

 دکتر علی گودرز تله جردی
 
 a.goudarz@basu.ac.ir

  محسن گودرزي
 http://profs.basu.ac.ir/goodarzi/
 mohsengood@gmail.com

 دکتر اشرف گوهری اردبیلی
 
 a.gohari@basu.ac.ir

 دکتر سعید گوهری
 
 saeedgohari@yahoo.com

 دکتر مسعود مكارچيان‌
 
 makarchian@yahoo.com

 دکتر ابوالقاسم مكانيك‌
 http://profs.basu.ac.ir/mekanik/index.php?L=en&pc
 meka47ir@yahoo.com

  حيدرعلي‌ مالمير
 
 

 دکتر عباس‌ مترجم‌
 
 motarjem@basu.ac.ir

 دکتر غلامحسین مجذوبی
 http://profs.basu.ac.ir/gh-majzoobi/index.php?i=4&low=15
 gh_majzoobi@basu.ac.ir


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  24   25   26   27   28   29   30   31