دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

پاییز سال 1382
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
دامپروري عمومي3.0خليل زابلي
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌

بهار سال 1382
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
تشريح و فيزيولوژي دام4.0خليل زابلي
شيمي عمومي 23.0طيبه‌ مدركيان‌
شيمي تجزيه 13.0طيبه‌ مدركيان‌
شيمي تجزيه 22.0طيبه‌ مدركيان‌
ماشينهاي الكتريكي 23.0سید محمد رضا طوسی
ماشينهاي مخصوص3.0سید محمد رضا طوسی
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
پلاستيسيته عملي و تغييرشكل فلزات3.0پرويز خانجانزاده‌
مواد ساختماني ادوات كشاورزي3.0پرويز خانجانزاده‌

پاییز سال 1381
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
رله وحفاظت2.0سید محمد رضا طوسی
ماشينهاي الكتريكي 33.0سید محمد رضا طوسی
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  13   14   15   16   17   18