دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

  دکتر مريم‌ محمدي‌
 http://profs.basu.ac.ir/m-mohammadi/
 mohammadi7586@gmail.com

 مهندس صاحب محمديان منصور
 http://profs.basu.ac.ir/s-mansoor
 mansoor@basu.ac.ir

 دکتر سيد داود محمدي
 http://profs.basu.ac.ir/mohammadi
 d.mohammadi@basu.ac.ir

 دکتر حسنا محمدي منور
 www.researchgate.net/hosnamohamadi
 mohamadihosna@gmail.com

 دکتر یاسر محمدی
 
 

  ابراهيم‌ محمودآبادي‌
 
 

 دکتر رحیم محمودوند
 
 r.mahmoudvand@basu.ac.ir

  علي‌ محمد محمودي‌ازندرياني‌
 
 

 دکتر امیر حسین محمودی
 
 

 دکتر پژمان محمودی کوهی
 https://profs.basu.ac.ir/mahmoodi_pezhman/
 mahmoodi_pezhman@yahoo.com

 دکتر محمدهادي محمودي
 
 www.mhmahmoodi@yahoo.com

  حسين مددي
 
 hmadadi@basu.ac.ir

  طيبه‌ مدركيان‌
 
 madrakian@basu.ac.iir

  الهه‌ مدركيان‌
 
 e-madrakian@basu.ac.ir

 دکتر فردین مرادخانی
 
 moradkhani.fardin@yahoo.com


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  25   26   27   28   29   30