دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

  معصومه‌ مجيدي‌ پرست‌
 
 mmajidiparast@yahoo.com

 دکتر فريبا محسن زاده
 
 fmohsenzade@gmail.com

 دکتر حسن‌ محسني‌
 
 mohseni@basu.ac.ir

 دکتر حسين محققي
 
 hm293na@gmail.com

 دکتر عبدالمجيد محمدزاده‌
 
 mohammadzadeh@basu.ac.ir

 دکتر علي‌ محمدي‌
 
 mohammadiali2@yahoo.com

 دکتر یعقوب‌ محمدي‌فر
 http://profs.basu.ac.ir/mohammadifar
 Mohamadifar@basu.ac.ir

 دکتر دکتر مريم‌ محمدي‌
 http://profs.basu.ac.ir/m-mohammadi/
 mohammadi7586@gmail.com

 دکتر صاحب محمديان منصور
 http://profs.basu.ac.ir/s-mansoor
 mansoor@basu.ac.ir

 دکتر فرامرز محمدی پویا
 
 muhammadipouya@yahoo.com

 دکتر رضا محمدی
 
 R.mohammadi@basu.ac.ir

 دکتر سيد داود محمدي
 http://profs.basu.ac.ir/mohammadi
 d.mohammadi@basu.ac.ir

 دکتر حسنا محمدي منور
 www.researchgate.net/hosnamohamadi
 mohamadihosna@gmail.com

 دکتر یاسر محمدی
 https://www.researchgate.net/profile/Yaser_Mohammadi4
 y.mohammadi@basu.ac.ir

  ابراهيم‌ محمودآبادي‌
 
 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  25   26   27   28   29   30   31