دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آزمايشگاه شيمي تجزيه 1  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي فلزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 متون نظم 2 قسمت 1 و 2 رستم و سهراب  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 4 شعر قديم و جديد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 2 نهج البلاغه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظريه تلاطم  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تئوري امواج  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك جريان هاي دو فازه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك انتقال رسوب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اثرات زيست محيطي توسعه آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي كنترل سيل  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مدل هاي كيفي در منابع آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 جريان هاي لايه اي (منطبق)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 برنامه ريزي غير خطي و پويا  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدرو ديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل سيستمهاي منابع آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تئوري لايه مرزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدروليك محاسباتي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدروژئولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 طراحي پيشرفته شبكه هاي آب و فاضلاب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ديناميك سيالات محاسباتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدرولوژي آماري پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روش اجزاء محدود در هيدروليك محاسباتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 طراحي و بهينه سازي شبكه هاي كنترل ژئودتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ارتفاع سنجي ماهواره اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ثقل سنجي ماهواره اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 GPS پيشرفته (تعيين موقعيت ماهواره اي پيشرفته)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 كاربرد نقشه برداري در توجيه دقيق صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل تغيير شكل سازه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مدل هاي ژئو ديناميكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173