دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روشهاي اندازه گيري پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحليل آزمايشهاي مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحقيق درعمليات  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي محاسبات عددي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روش اجزا محدود 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدروديناميک روغنکاري (تري بولوژي)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميک گازهاي پيشترفته 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سمينار 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک محيط پيوسته 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آتروالاستيسيته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحليل تجربي تنش  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي تور بينهاي گازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربو ماشين (محوري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربو ماشين (غير محوري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئرو ديناميک پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئرو ديناميک پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 کاربرد انرژي خورشيدي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بررسي دقيق طرحهاي سنتي سرمايش طبيعي در ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي تقريبي در انتقال حرارت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئروديناميک بال و بدنه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت در جريانهاي دو فازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک پرواز  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث جديد در ترموديناميک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تور بولانس  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدرو آئرو ديناميک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميک گازهای پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 لايه مرزي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 منابع انرژي و کاربرد آن  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيرو گاه آبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيرو گاه هسته اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173