دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر محمدحسن مرادي
 http://profs.basu.ac.ir/mh-moradi/index.php?i14&low45
 mh_moradi@yahoo.co.uk

  زهرا مریخ پور
 
 z.merrikhpour@basu.ac.ir

 دکتر سید مهدی مسبوق
 
 smm.basu@yahoo.com

 دکتر حجت‌اله‌ مظاهري‌ لقب‌
 http://profs.basu.ac.ir/mazaheri/
 hojat.mazahery@yahoo.co.uk

 دکتر یوسف مظاهری رودبالی
 http://profs.basu.ac.ir/ymazaheri
 y.mazaheri@basu.ac.ir

 دکتر هاشم مظاهری
 
 h.mazaheri@basu.ac.ir

  دکتر محمد معاني‌ جو
 http://profs.basu.ac.ir/maanijou
 mohammad@basu.ac.ir

 دکتر صفر معروفي‌
 
 

  يحيي معروفي
 
 yahyamarofi@yahoo.com

 دکتر مصطفی مقدسی
 
 mostafamoghadasi@gmail.com

 دکتر محمد ملكي‌
 
 maleki@basu.ac.ir

  جمشید ملاپور
 https://profs.basu.ac.ir/mollapour/
 Jamshid.mollapour@yahoo.com

 دکتر كاظم ملازاده
 
 mollazadeh@basu.ac.ir

  محمد ملک جانی
 
 malekjani@basu.ac.ir

 دکتر مصطفی ملکی
 
 mmalecky@basu.ac.ir


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  26   27   28   29   30