دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر رحیم محمودوند
 
 r.mahmoudvand@basu.ac.ir

  علي‌ محمد محمودي‌ازندرياني‌
 
 

 دکتر امیر حسین محمودی
 
 

 دکتر پژمان محمودی کوهی
 https://profs.basu.ac.ir/mahmoodi_pezhman/
 mahmoodi_pezhman@yahoo.com

 دکتر محمدهادي محمودي
 
 www.mhmahmoodi@yahoo.com

  حسين مددي
 
 hmadadi@basu.ac.ir

  طيبه‌ مدركيان‌
 
 madrakian@basu.ac.iir

  الهه‌ مدركيان‌
 
 e-madrakian@basu.ac.ir

 دکتر فردین مرادخانی
 
 moradkhani.fardin@yahoo.com

 دکتر محمدحسن مرادي
 http://profs.basu.ac.ir/mh-moradi/index.php?i14&low45
 mh_moradi@yahoo.co.uk

  زهرا مریخ پور
 
 z.merrikhpour@basu.ac.ir

 دکتر سید مهدی مسبوق
 
 smm.basu@yahoo.com

 دکتر حجت‌اله‌ مظاهري‌ لقب‌
 http://profs.basu.ac.ir/mazaheri/
 hojat.mazahery@yahoo.co.uk

 دکتر یوسف مظاهری رودبالی
 http://profs.basu.ac.ir/ymazaheri
 y.mazaheri@basu.ac.ir

 دکتر هاشم مظاهری
 
 h.mazaheri@basu.ac.ir


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  26   27   28   29   30   31