دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 سبك شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نقدادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روش تدريس و بررسي كتب فارسي دوره راهنمايي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روش تدريس و بررسي كتب زبان و ادبيات فارسي دوره متوسطه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 ادبيات جهاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 غزليات شمس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روزبهان و سهروردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عين القضات  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 انواع ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سنايي (حديقه)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 كشف الاسرار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 خواندن و درك مطلب پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 نگارش 1  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 نگارش 2  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 كليات زبانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 اصول و روش ترجمه  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 ترجمه متون  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 نامه نگاري و تايپ لاتين با استفاده از كامپيوتر  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 خواندن متون مطبوعاتي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 نمونه هاي نثر و شعر ساده انگليسي  3.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 ادبيات انگليسي 1  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 ادبيات انگليسي 2  3.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 گفت و شنود 3  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 گفت و شنود 4  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 دستورزبان  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 بيان شفاهي داستان  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 نظريات فراگيري زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبانشناسي مقابله اي و تجزيه و تحليل خطاهاي زباني  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 روش تدريس زبان انگليسي 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173