دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روش تدريس زبان انگليسي 4  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 بررسي وتحليل محتوايي كتابهاي انگليسي دوره راهنمائي و روش تدريس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 آزمون سازي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 آزمون سازي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 تدريس عملي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 روش تحقيق در مسائل زبان آموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 فيزيك پزشكي  2.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 بيوشيمي 2  4.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 آمار حياتي  1.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 بافت شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 پرورش و نگهداري حيوانات آزمايشگاهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 تجزيه خوراك دام و طيور  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 باكتري شناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 ويروس شناسي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 زبان خارجه 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مسائل اقتصادي كشورهاي جهان سوم  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 جمعيت شناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مدیریت مالی 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 باكتري شناسي اختصاصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 انگل شناسي (1) تك ياخته و بندپائيان  3.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 انگل شناسي (2) كرمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 قارچ شناسي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 ايمني و سرم شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 آسيب شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 سم شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول تكنيكهاي تهيه نمونه هاي تشريحي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول تكنيكهاي اختصاصي ميكروبيولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173