دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

پاییز سال 1380
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي 12.0پرويز خانجانزاده‌
كارگاه ريخته گري و آهنگري1.0پرويز خانجانزاده‌

بهار سال 1380
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
ژئو فيزيك3.0مهرداد براتي‌
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌
پلاستيسيته عملي و تغييرشكل فلزات3.0پرويز خانجانزاده‌
مواد ساختماني ادوات كشاورزي3.0پرويز خانجانزاده‌

پاییز سال 1379
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
كارگاه ريخته گري و آهنگري1.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي1.0پرويز خانجانزاده‌1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14   15   16   17