دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

  دکتر محمد معاني‌ جو
 http://profs.basu.ac.ir/maanijou
 mohammad@basu.ac.ir

 دکتر صفر معروفي‌
 
 

 دکتر يحيي معروفي
 
 y.maroofi2007@gmail.com

 دکتر مصطفی مقدسی
 
 mostafamoghadasi@gmail.com

 دکتر محمد ملكي‌
 
 maleki@basu.ac.ir

  جمشید ملاپور
 https://profs.basu.ac.ir/mollapour/
 Jamshid.mollapour@yahoo.com

 دکتر كاظم ملازاده
 
 mollazadeh@basu.ac.ir

  محمد ملک جانی
 
 malekjani@basu.ac.ir

 دکتر مرتضی ملکی
 https://profs.basu.ac.ir/mo-maleki/
 mo.maleki@basu.ac.ir

 دکتر مصطفی ملکی
 
 mmalecky@basu.ac.ir

 دکتر محرم منصوري زاده
 
 mansoorm@basu.ac.ir

 دکتر مجید منصوری
 
 majid.mansuri@gmail.com

 دکتر رضا موحدي‌
 
 r.movahedi@basu.ac.ir

  محمد موسائي
 
 m.moosaei@basu.ac.ir

 دکتر سید سعید موسوی
 
 s.moosavi@basu.ac.ir


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  27   28   29   30   31