دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 




فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 باستانشناسي و هنر دوران تاريخي بين النهرين 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي و هنر آسياي صغير  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي و هنر يونان و روم  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 كاربرد كامپيوتر در باستانشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي و هنر سرزمينهاي اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي و هنر اسلامي ايران 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي و هنر اسلامي ايران 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي و هنر اسلامي ايران 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي مصر باستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 زبان تخصصي باستانشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي كشورهاي شبه قاره هند  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي كشورهاي آسياي ميانه  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 موزه داري  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 طراحي و ترسيم سفال  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 طبقه بندي سفال  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 نقشه خواني و عكسبرداري هوايي در باستانشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 تاريخ هنرهاي تجسمي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 اصول بهداشت محيط  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  باستان شناسي   
 تاريخ اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 متون اسلامي  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجي  3.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تربيت بدني 2  1.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تنظيم خانواده  1.0 عمومی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 رياضيات عمومي (3)  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 معادلات ديفرانسيل  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 فيزيک پايه و آزمايشگاه  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 تاريخ و فلسفه رياضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آمار و احتمال (2)  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 تحليل محتواي کتاب هاي درسي رياضي راهنمايي و روش تدريس آن ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز رياضي (1)  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173