دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 نقشه خواني و کاربرد آن در جغرافيا  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 زمين در فضا  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 جغرافياي ناحيه اي در ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 مباني جغرافياي طبيعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 مباني جغرافياي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 مسايل و مشکلات حغرافيايي عصر ما  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 فلسفه جغرافيا و جغرافياي کاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 تاريخ تمدن و فرهنگ ايران باستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 تاريخ تحولات ايران بعد از اسلام تا حمله مغول  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 تاريخ تحولات ايران از حمله ي مغول تا تشکيل دولت صفوي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 تاريخ تحولات ايران از صفويه تا انقلاب اسلامي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 تاريخ تمدنهاي جهان باستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 تاريخ تحولات عمده اروپا و جهان در قرون وسطي و قرون جديد  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 تاريخ تحولات عمده اروپا و جهان در قرون معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 نظريه هاي جامعه شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 جامعه شناسي انحرافات اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 روان شناسي اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 اصول علم سياست  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 جامعه شناسي فرهنگ  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 جامعه شناسي ارتباط جمعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 جامعه شناسي خانواده  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 آموزش مطالعات اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 تحليل محتواي کتابهاي درسي جغرافيا، تاريخ و اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در تدريس  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 مسايل يادگيري و آموزش  3.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 جامعه شناسي تغيير و توسعه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 تاريخ تحولات جهان اسلام در دوره عباسيان  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 جغرافياي شهري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 جغرافياي جمعيت (مباني و ايران)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مطالعات اجتماعی   
 زبان عربي (3) صرف ونحو  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173