دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 زبان عربي(4) صرف ونحو  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 متون عربي (3)  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 متون عربي ( 4)  1.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 علوم بلاغي ( 1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 علوم بلاغي ( 2)  1.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 روش تدريس وتحليل محتواي كتب ديني دوره راهنمايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 روش تدريس وتحليل متحواي كتب قرآني دوره راهنمايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 روش تدريس وتحليل محتواي کتب عربي دوره راهنمايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 تفسير قرآن كريم ( 2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 تفسير قرآن کريم 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 منطق (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 مبادي فقه و اصول  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 فقه واحكام ( 2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 علم اخلاق  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 اخلاق درسيره معصومين (ع)  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 كلام اسلامي ( 1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 كلام اسلامي ( 2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 فلسفه اسلامي ( 2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 فلسفه اسلامي ( 3)  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 تاريخ فلسفه غرب  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 تاريخ کلام وفلسفه اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 كليات عرفان اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 آشنايي با اديان الهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 کلام جديد  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 کاربردنرم افزارهاي رايانه اي درآموزش ديني قرآن وعربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 طراحي و مطالعه ي مسائل يادگيري وآموزش  3.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 آشنايي با فرهنگ و تمدن اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 معارف اسلامي درادب فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 زبان عربي (5) تجزيه و ترکيب  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   
 تمرين صرف و نحو عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دینی و عربی   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173