دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 کشف الاسرار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 آشنايي با علوم قرآني  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 نهاد خانواده در اسلام و ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 مشاركتهاي دانش آموزي و تربيت اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 روشهاي اصلاح و تغيير رفتار  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 فعاليتهاي فوق برنامه در آموزش عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 سيره تربيت پيامبر و ائمه با تاكيد بر دوره كودكي و نوجواني  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 روشهاي آماري در علوم تربيتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 كاربرد هنرهاي تجسمي در فعاليتهاي پرورشي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 كاربرد هنرهاي نمايشي در فعاليتهاي پرورشي (2)  1.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 ارتباط شناسي و تبليغات  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 پويايي گروه  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 فن بيان و سخنوري  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در فعاليتهاي پرورشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 طراحي و مطالعه مسايل تربيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 برنامه ريزي فعاليتهاي پرورشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 جريانهاي فكري و عاطفي رايج در كودكان و نوجوانان  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 آسيب شناسي رواني كودك و نوجونان  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 تحليل انديشه هاي تربيتي با تاكيد بر تفكر اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 روشهاي مشاهده رفتاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 فرهنگ و تعليم و تربيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 مدرسه و روابط انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 روانشناسي يادگيري با تاكيد بر اختلالات يادگيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 تحول بينش ديني  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 كاربرد سرودها و آهنگهاي انقلابي در فعاليتهاي پرورشي (2)  1.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 جامعه شناسي آموزش و پرورش  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 بهداشت رواني  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 زبان انگليسي تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   
 روش تدريس قرآن كريم (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  امور تربیتی   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173