دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

پاییز سال 1379
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
كارگاه ريخته گري و آهنگري1.0پرويز خانجانزاده‌
نقشه كشي صنعتي1.0پرويز خانجانزاده‌

بهار سال 1379
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
شيمي تجزيه دستگاهي4.0طيبه‌ مدركيان‌
آزمايشگاه تجزيه دستگاهي2.0طيبه‌ مدركيان‌
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
شناخت فلزات صنعتي2.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
مواد ساختماني ادوات كشاورزي3.0پرويز خانجانزاده‌

پاییز سال 1378
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
علم مواد3.0پرويز خانجانزاده‌
مواد ساختماني ادوات كشاورزي3.0پرويز خانجانزاده‌
آز علم مواد1.0پرويز خانجانزاده‌1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15   16   17   18