دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مكانيك سيالات  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدورليك و پنوماتيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اجزا ماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هندسه مناظرو مرايا  2.0 پایه  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 مباني هنرهاي تجسمي(1)  2.0 پایه  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 مباني هنرهاي تجسمي(2)  2.0 پایه  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 كارگاه طراحي پايه (1)  3.0 پایه  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 كارگاه طراحي پايه (2)  3.0 پایه  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 خوشنويسي  2.0 پایه  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 هنر در تمدن اسلامي  2.0 پایه  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 سير هنر در تاريخ  2.0 پایه  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 مباني و اصول رساله و تحقيق  2.0 پایه  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 آموزش هنر در مدارس  2.0 پایه  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 تاريخ تحليلي اسلام  2.0 پایه  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 زبان خارجي (2)  2.0 پایه  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 هندسه نقوش  2.0 پایه  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 كارگاه گرافيك(1) (كارگاه ارتبات تصويري)  4.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 كارگاه گرافيك (2) ( كارگاه ارتبات تصويري)  4.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 كارگاه گرافيك (3) ( كارگاه ارتبات تصويري)  4.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 كارگاه چاپ (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 كارگاه چاپ (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 كارگاه عكاسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 خوشنويسي و طراحي حروف  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 گرافيك كامپيوتري (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 گرافيك كامپيوتري (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 حجم سازي  2.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 كارورزي  4.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 رساله و پروژه نهايي  4.0 تخصصی  کارشناسی  هنرهای تجسمی   
 طراحی ابتکاری  1.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي مكانيك   
 بیومکانیک  1.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173