دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر رضا میهمی
 
 r.maihami@basu.ac.ir

 دکتر داود نادري‌
 https://www.researchgate.net/profile/Davood_Naderi
 d_naderi@basu.ac.ir

 دکتر کریم نادری مهدیي
 http://profs.basu.ac.ir/k-naderi
 knadery@yahoo.com

 دکتر سنبل‌ ناظري
 
 snblnazeri@yahoo.com

 دکتر فرزاد ناظم
 
 

 دکتر صفورا ناهیدان
 
 s.nahidan@basu.ac.ir

 دکتر محسن نائل
 
 moh_nael@yahoo.com

 دکتر فرشته‌ ندري‌ابيانه‌
 
 fnadry@yahoo.com

  ابراهيم‌ نصيرالاسلامي‌
 
 

 دکتر فخرالسادات نصیری
 
 fsnasiri2002@yahoo.com

 دکتر محمد نصيري
 http://alvand.basu.ac.ir/~nassiri
 m.nassiri@basu.ac.ir

  نوراله‌ نظري پويا
 
 nnpooya@gmail.com

 دکتر نجمه نظري
 
 najmenazari@ymail.com

  محمدكاظم نظيري
 
 

 دکتر داود نعمت‌الهي‌
 http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId7003854482
 nemat@basu.ac.ir


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  29   30   31