دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر صفورا ناهیدان
 
 s.nahidan@basu.ac.ir

 دکتر محسن نائل
 
 moh_nael@yahoo.com

 دکتر فرشته‌ ندري‌ابيانه‌
 
 fnadry@yahoo.com

  ابراهيم‌ نصيرالاسلامي‌
 
 

 دکتر فخرالسادات نصیری
 
 fsnasiri2002@yahoo.com

 دکتر محمد نصيري
 http://alvand.basu.ac.ir/~nassiri
 m.nassiri@basu.ac.ir

  نوراله‌ نظري پويا
 
 nnpooya@gmail.com

 دکتر نجمه نظري
 
 najmenazari@ymail.com

  محمدكاظم نظيري
 
 

 دکتر داود نعمت‌الهي‌
 http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId7003854482
 nemat@basu.ac.ir

  مهرداد نغزگوي‌ كهن‌
 http://profs.basu.ac.ir/naghzguykohan/
 mnkohan (at) yahoo.com

  اسداله‌ نقدي‌
 http://profs.basu.ac.ir/naghdi
 naghdi@basu.ac.ir

 دکتر حامد نوذری
 
 h.nozari@basu.ac.ir

 دکتر سيديونس‌ نوراني‌ مقدم‌
 
 nooreadl@yahoo.com

 دکتر اميره نوربخش
 http://profs.basu.ac.ir/nourbakhsh
 nourbakhsh@basu.ac.ir


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  29   30   31